Committee

International Advisory Committee (IAC)

 • John H. Dawson (South Carolina, United States)
 • Andrea Erxleben (Galway, Ireland)
 • Peter Faller (Strasbourg, France) --- Secretary of the IAC
 • Eva Freisinger (Zürich, Switzerland)
 • Dinorah Gambino (Montevideo, Uruguay)
 • Zijian Guo (Nanjing, China)
 • Nick Hadjiliadis (Ioannina, Greece)
 • Sotiris Hadjikakou (Ioannina, Greece)
 • Takashi Hayashi (Osaka, Japan)
 • Christelle Hureau (Toulouse, France)
 • Zong-Wan Mao (Guangzhou, China)
 • Giovanni Natile (Bari, Italy)
 • Chris Orvig (Vancouver, Canada)
 • Joâo Costa Pessoa (Lisbon, Portugal)
 • Helmut Sigel (Basel, Switzerland)
 • Imre Sóvágó (Debrecen, Hungary)

Organizing Committee

 • Yutaka Amao (Osaka City Univ.)
 • Shin Aoki (Tokyo Univ. Sci.)
 • Shigetoshi Aono (IMS)
 • Hiroshi Fujii (Nara Women’s Univ. )
 • Kiyoshi Fujisawa (Ibaraki Univ. )
 • Yasuhiro Funahashi (Osaka Univ. )
 • Yoshiaki Furukawa (Keio Univ. )
 • Jun-ya Hasegawa (Hokkaido Univ. )
 • Takashi Hayashi (Osaka Univ. )
 • Tsunehiko Higuchi (Nagoya City Univ. )
 • Yoshiki Higuchi (Univ. of Hyogo)
 • Tasuku Hirayama (Gifu Pharm. Univ. )
 • Shun Hirota (NAIST)
 • Yoshio Hisaeda (Kyushu Univ. )
 • Yutaka Hitomi (Doshisha Univ. )
 • Tsuyoshi Inoue (Osaka Univ. )
 • Koichiro Ishimori (Hokkaido Univ. )
 • Shinobu Itoh (Osaka Univ. )
 • Toshiaki Kamachi (Tokyo Tech. )
 • Taiho Kambe (Kyoto Univ. )
 • Masahiro Kawahara (Musashino Univ. )
 • Kazuya Kikuchi (Osaka Univ. )
 • Hiroaki Kitagishi (Doshisha Univ. )
 • Masahito Kodera (Doshisha Univ. )
 • Takamitsu Kohzuma (Ibaraki Univ. )
 • Takahiko Kojima (Univ. of Tsukuba)
 • Teruyuki Komatsu (Chuo Univ. )
 • Seiji Komeda (Suzuka Univ. )
 • Shigeyuki Masaoka (Osaka Unv.)
 • Kazushi Mashima (Osaka Univ. )
 • Toshitaka Matsui (Tohoku Univ. )
 • Yuji Mikata (Nara Women’s Univ. )
 • Shin Mizukami (Tohoku Univ. )
 • Toshiyuki Moriuchi (Osaka City Univ. )
 • Takakazu Nakabayashi (Tohoku Univ. )
 • Hiroshi Nakajima (Osaka City Univ. )
 • Nobuhumi Nakamura (Tokyo Univ. of Agri. and Tech. )
 • Yoshinori Naruta (Chubu Univ. )
 • Saburo Neya (Chiba Univ. )
 • Masafumi Odaka (Akita Univ. )
 • Akira Odani (Kanazawa Univ. )
 • Seiji Ogo (Kyushu Univ. )
 • Yasumitsu Ogra (Chiba Univ. )
 • Yasuhiro Ohki (Nagoya Univ. )
 • Shin-ichi Ozaki (Yamaguchi Univ. )
 • Tomohiro Ozawa (Nagoya Inst. of Tech. )
 • Yuichi Shimazaki (Ibaraki Univ. )
 • Mitsuhiko Shionoya (Univ. of Tokyo)
 • Yoshitsugu Shiro (Univ. of Hyogo)
 • Osami Shoji (Nagoya Univ.)
 • Atsushi Takeda (Univ. Shizuoka)
 • Takafumi Ueno (Tokyo Tech. )
 • Masaki Unno (Ibaraki Univ. )
 • Hiroyasu Yamaguchi (Osaka Univ. )
 • Yasuhiko Yamamoto (Univ. of Tsukuba)
 • Hiroyuki Yasui (Kyoto Pharm. Univ. )
 • Kazunari Yoshizawa (Kyushu Univ. )

Emeritus Committee

 • Shunichi Fukuzumi (Professor Emeritus of Osaka University)
 • Mikio Nakamura (Emeritus Professor of Toho University)
 • Hideki Masuda (Professor Emeritus of Nagoya Institute of Technology)
 • Hiromu Sakurai (Professor Emeritus of Kyoto Pharmaceutical University)
 • Masao Ikeda-Saito (Professor Emeritus of Tohoku University)
 • Yoshihito Watanabe (Vice President of Nagoya University)
 • Shigenobu Yano (Professor Emeritus of Nara Women’s University)

Local Organizing Committee

 • Takashi Hayashi (Osaka Univ.) - chair
 • Kazuya Kikuchi (Osaka Univ.) - co-chair
 • Shun Hirota (NAIST)
 • Yuji Mikata (Nara Women's Univ.)
 • Nobutaka Fujieda(Osaka Pref. Univ.)
 • Yuichiro Hori (Osaka Univ.)
 • Hiroaki Kitagishi (Doshisha Univ.)
 • Arimasa Matsumoto (Nara Women's Univ.)
 • Takashi Matsuo (NAIST)
 • Masafumi Minoshima (Osaka Univ.)
 • Akira Onoda (Osaka Univ.)
 • Koji Oohora (Osaka Univ.)
topButton